styrelsen@brfbjorkliden.se

www.brfbjorkliden.se

Castor Förvaltning

060 - 12 80 00

BRF Björkliden - Bredband & Tv

Föreningen har ett digitalt nät som är anslutet till Com Hem för
både Tv-bild och bredbands-uppkoppling.

TV-utbudet är Com Hems standardutbud i Sundsvall. 

(se deras hemsida www.comhem.se

För felanmälan på TV-Bild samt anslutning av bredband via Tv-uttaget 
ring 0771-55 00 00 eller skicka e-post till kundservice@comhem.com

 


 


Föreningen är även ansluten till Telenor för bredbandsuppkoppling.                                        Företagslogga

Varje medlem väljer själv om man vill ansluta sig eller inte. 
För anslutning via bredbandsuttaget ring 020-222 222