styrelsen@brfbjorkliden.se

www.brfbjorkliden.se

Castor Förvaltning

060 - 12 80 00

BRF Björkliden - Styrelsen

Ordförande
Stefan Andersson
Kungsvägen 14
856 40 Sundsvall

T: 070 - 291 29 99
E: E-post

 

Vice Ordförande
Camilla Bergmansson
Kungsvägen 26
856 40 Sundsvall

T: 070 - 657 26 78 
E: E-post

 

Sekreterare
Jan Möllerberg
Kungsvägen 16
856 40 Sundsvall

T: 070 - 240 23 78
E: E-post

 

Ledamot
Bo Sahlberg
Kungsvägen 14
856 40 Sundsvall

T: 070 - 322 19 22
E: E-post

 

Suppleant
Susanne Söderblom
Kungsvägen 11
856 40 Sundsvall

T: 070 - 257 02 92
E: E-post

 

Meddelanden till styrelsen kan lämnas genom brevinkastet till styrelserummet,
lokalen på bottenvåningen Kungsvägen 24.