styrelsen@brfbjorkliden.se

www.brfbjorkliden.se

Castor Förvaltning

060 - 12 80 00

BRF Björkliden - Styrelsen

Ordförande

Joakim Granqvist

Kungsvägen 11

073 - 808 01 48

jocke.granqvist@gmail.com

Sekreterare

Mait Ingvarsson

Kungsvägen 18

070 - 535 64 81

ingvarson.mait@gmail.com

Ledamot

Bo Sahlberg

Kungsvägen 14

070 - 322 19 22

boeva@bredband.net

Susanne Söderblom

Kungsvägen 11

070 - 247 02 92

susanne.soderblom@gmail.com

Suppleant

Ida-Carolina Lundberg

Kungsvägen 14

070 – 520 09 74

ida_carolina@hotmail.com