styrelsen@brfbjorkliden.se

www.brfbjorkliden.se

Castor Förvaltning

060 - 12 80 00

Tvättstuga

Tvättstugan är belägen på Kungsvägen 11 (Höghuset) och är gemensam för båda husen.
Ingång till tvättstugan sker på östra sidan. 
Visning av tvättstugan och instruktioner om hur maskiner, mangel, samt grovtvätt fungerar kan erhållas genom styrelsen.

Tvättanläggningen får användas:

Måndag-Fredag      07.00 - 21.00

Lördag                  07.00 - 19.00

Söndag                 09.00 - 19.00

Tvättid

Tvättid bokas med tilldelad plugg, vilken placeras på parkering när tvättiden är slut.
Spontantvättstugan (mattvätt) bokas genom notering på bokningslistan som finns i tvättrummet.
Bokning av spontantvätt får endast göras samma dag. 

Tvätt får ej lämnas kvar i tvättstugor eller mangelrum efter tvättidens slut.
Utrymmena behövs för nästa som tvättar, dock får Ni ha kvar tvätten i torkrummet en timme efter tvättidens slut.

Utrustning

2 st tvättstugor med automatiska tvättmaskiner och torktumlare i varje.

Stryk- och mangelrum

Mattvättstuga/spontantvätt med tillhörande torkrum

OBS! Samtliga utrymmen som används skall städas efter avslutad tvätt. (Filter i tumlaren skall rengöras efter varje användning).

Lämna tvättstugan som Du själv vill finna den!

OBS! Stömmen till tvättmaskiner och tumlare bryts  automatiskt vid stopptiden för respektive dag.